SAVURMALI TİP NEM ÖLÇER

Sıcaklık ve bağıl nem ölçümünde kullanılır. Bağıl nem cetveli ile birlikte set halindedir. Savurmalı tip nem ölçerler en hassas ölçüm yapabilen nem ölçüm cihazlarıdır.